Vlasnik ste malog plovila do 8 metara ? Koristite ga samo mjesec dana u ljetnoj sezoni  ili kraće. Pravo...