Za dobru zaštitu plovila od oštećenja dok je na vezu od velike su važnosti – bokobrani. Šteta koja...