Vezovi

Preko 370 vezova u moru i 120 vezova na kopnu

Marina Hramina raspolaže s preko 370 vezova u moru i 120 vezova na kopnu.

Za svaki vez osiguran je priključak na vodu, struju i internet. Dubina mora je od 1,50 do 3,00 metra. Prostor cijele marine čuvan je 24 sata dnevno.

Naši mornari spremno će vas dočekati i osigurati potrebnu pomoć pri vezanju u bilo koje doba.