Vezovi

370 vezova u moru i s 120 vezova na kopnu

Marina raspolaže sa 370 vezova u moru i s 120 vezova na kopnu

Za svaki vez je osiguran priključak za vodu, struju i kabelsku TV. Gatovi su čuvani tijekom 24 sata.. Dubina mora na gatovima je od 1,50 m do 3,00 metara. Djelatnici marine Hramina dočekat će Vas te Vam pomoći pri vezanju broda u bilo koje doba dana i noći.

Prostor čitave marine je osiguran i pod stalnim je video nadzorom