Milijun tona smeća završava u moru svake godine, a Jadran nije oslobođen tog problema. Ekološki i ekonomski utjecaji su i teški i dugoročni.. Recikliranje smanjuje zagađenje zraka i vode, smanjuje potrošnju energije i količinu odlagališta, smanjuje emisije stakleničkih plinova te pomaže skrbiti o našoj prirodnoj baštini za buduće generacije. Najučinkovitiji način za zaustavljanje onečišćenja u našem moru je osigurati da otpad nikad ni ne dođe do njega. 

Green Sail je inicijativa koja podupire aktivnosti koje vode razvoju održivog turizma, fokusirajući ekološki savjesne prakse koje pomažu u očuvanju Jadranskog mora.

Svi Green Sail partneri (https://www.green-sail.com/companies) teže pružanju što kvalitetnije usluge svojim klijentima i pritom osiguravaju da prevencija bude sastavni dio koncepta održivog turizma, promocijom recikliranja i podizanjem svijesti o istom unutar nautičke zajednice. Svojim primjerom nastojimo i ostale potaknuti na očuvanje našeg mora a svaka promjena započinje sa malim doprinosom pa tako i tvojim. Budi odgovoran, čuvaj more !