U proljeće radovi po marinama ponovno ožive. Dani se produžuju i dovoljno su dugi da se može započeti s konkretnijim pripremama broda za sezonu. Bez obzira koliko je brod preko zime bio zaštićen, neki radovi su neophodni, a koliko su komplicirani u velikom ovisi o tome kako je brod pripremljen za zimu.

Brodovima koji su prezimili u moru svako je preporučljivo da sa što više sunčanih i suhih dana budu što češće prozračivani. Ozbiljnija priprema manjeg broda za sezonu zahtijeva barem nekoliko dana, naravno, ukoliko nisu potrebni ozbiljniji zahvati.

Svakako, pripremite se na vrijeme a mi smo tu da Vam pomognemo oko svih pitanja..