Contact

MARINA HRAMINA d.o.o. 
Marina Hramina

Put gradine 1, 22243 Murter
info@marina-hramina.hr

Recepcija marine

00385 22 434 411
recepcija@marina-hramina.com.hr

Service Marine Hramina

00385 22 434 615
servis@marina-hramina.hr

Charter Marina Hramina
Nautic shop
Marketing
Restoran Nomad

00385 22 434 411
GSM: 00385  91 440 87 45
restoran@marina-hramina.hr

MARINA HRAMINA d.o.o.

Murter (Općina Murter – Kornati)
Put Gradine 1

MBS: 080422884
OIB: 42190198709
PDV ID: HR42190198709

Tvrtka je upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Šibeniku rješenjem br.Tt-03/325-7 od 30.06.2003

Transakcijski računi:
Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb
IBAN:HR6423600001101473018
SWIFT:ZABAHR2X
Erste&Steiermarkische Bank d.d.
Jadranski Trg 3a, 51000 Rijeka
IBAN:4024020061100517852
SWIFT:ESBCHR22

Temeljni kapital društva: 
4.328.000,00 € plaćeno u cijelosti.

Uprava:
Anita Čače Cvitan

Obavijest o načinu podnošenja pisanih prigovora

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu ( NN br. 130/17, 25/19, 98/19, 42/20, 70/21) i članku 10. Zakona o zaštiti potrošača ( NN br. 19/22, 59/23 ) pisani prigovor Korisnik usluge može podnijeti u poslovnim prostorijama, putem pošte na adresu: Marina Hramina d.o.o., Put gradine 1, 22243 Murter, ili putem elektroničke pošte: info@marina-hramina.hr, a čiji primitak će bez odgađanja biti potvrđen u pisanom obliku, putem pošte ili putem elektroničke pošte.

Na zaprimljeni prigovor bit će odgovoreno u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.