Kontakte

MARINA HRAMINA d.o.o.
Marina Hramina

Put gradine 1, 22243 Murter
info@marina-hramina.hr

Recepcija marine

00385 22 434 411
recepcija@marina-hramina.com.hr

Service Marina Hramina

00385 22 434 615
servis@marina-hramina.hr

Charter
Nautic shop
Marketing
Restaurant Butina

00385 22 434 411
GSM: 00385  91 440 87 45

restoran@marina-hramina.hr

MARINA HRAMINA d.o.o.

Murter (Općina Murter – Kornati)
Put Gradine 1

MBS: 080422884
OIB: 42190198709
PDV ID: HR42190198709

Tvrtka je upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Šibeniku rješenjem br.Tt-03/325-7 od 30.06.2003

Transakcijski računi:
Zagrebačka banka d.d.
IBAN:HR6423600001101473018
SWIFT:ZABAHR2X
Erste&Steiermarkische Bank d.d.
IBAN:4024020061100517852
SWIFT:ESBCHR22

Temeljni kapital društva:
32.615.000,00 kn plaćeno u cijelosti

Uprava:
Anita Čače Cvitan

Obavijest o načinu podnošenja pisanih prigovora

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, (NN br. 130/17.), pisani prigovor Korisnik usluge može podnijeti u poslovnim prostorijama gdje će pisanim putem biti potvrđen primitak, ili putem pošte na adresu: Marina Hramina d.o.o., Put Gradine 1. 22243 Murter, ili putem telefaksa: 022 435 242 ili putem e-maila: info@marina-hramina.hr

Na prigovor će biti odgovoreno u pisanom obliku u roku od 15 dana.